Home

Op deze website staan klachten over het functioneren van het Kabinet van de Koning. Deze website is een particulier initiatief en staat los van het Kabinet van de Koning. Met deze website willen we burgers die bij het Kabinet van de Koning zelf geen gehoor krijgen een plek geven waar ze hun verhaal kunnen doen. Meer hierover kunt u lezen in onze disclaimer.